Cum au comemorat vasluienii împlinirea a 520 de ani de la trecerea în neființă a Domnitorului Moldovei, Ștefan cel Mare

0
307


„Poporul găsise în Ştefan cel Mare cea mai curată şi mai deplină icoană a sufletului său: cinstit şi harnic, răbdător fără să uite şi viteaz fără cruzime, straşnic la mânie şi senin în iertare, răspicat şi cu măsură în grai, gospodar şi iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale.” (N. Iorga)Astăzi se împlinesc 520 ani de la trecerea la cele veșnice a domnului Țării Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504), personalitate marcantă a spațiului românesc. Documentele epocii descriu măreția figurii sale emblematice pentru istoria națională, tot aşa după cum memoria colectivă îi evocă faptele de vitejie și frământările permanente pentru apărarea hotarelor ţării.

Marele Domnitor s-a aflat pe tronul Moldovei timp de 47 de ani, a fost un diplomat și conducător militar de excepție, și-a iubit țara și a luptat aprig pentru statalitatea ei. A fost un înverşunat apărător și promotor al culturii și religiei creștin-ortodoxe, ctitorind 44 de biserici, care fac parte din patrimoniul cultural mondial.

Voievodul a fost canonizat şi trecut în rândul sfinţilor în data de 15 iulie 1992, fiind sărbătorit în calendarul Bisericii Ortodoxe Române pe data de 2 iulie.

Evenimentul comemorativ de astăzi vine ca un îndemn pentru generațiile actuale de a păstra și transmite cu sfințenie generațiilor viitoare icoana măreției domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt și de a o cinsti prin fapte care să amintească de trecutul biruitor al neamului românesc, anunță Primăria Municipiului Vaslui.