Fermierii vasluieni afectați de atacurile turmelor de mistreți vor fi despăgubiți! Guvernul a semnat actul normativ!

0
4411
Advertisement

În ultimii doi-trei ani, mii de hectare de porumb și alte culturi au fost puse la pământ, în județul Vaslui, de turmele de mistreți aflați în căutare de hrană. Zeci de fermieri vasluieni au privit, încremeniți, cum cresc pagubele produse de mistrați, fără să fie despăgubiți de cineva. Din acest an, însă, lucrurile se schimbă. Miercuri, a fost adoptată o HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia

Actul normativ prevede o procedură mai operativă de constatare şi de stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole/silvice/animalelor domestice şi autovehiculelor, precum şi o modalitate mai riguroasă de stabilire a răspunderii civile.

Astfel, se reglementează, cât mai echitabil, drepturile şi obligațiile proprietarilor de culturi agricole/silvice, de animale domestice şi autovehicule în legătură cu pagubele pe care animalele din speciile de faună de interes cinegetic le produc, astfel încât partea păgubită să primească despăgubirea în timp util şi la justa valoare.

Hotărârea prevede o modalitate de plată directă a despăgubirilor de către gestionarii faunei cinegetice, pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, atunci când aceștia nu-şi îndeplinesc obligațiile pentru prevenirea pagubelor şi de către stat –  prin structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrală care răspunde de vânătoare şi cele ale autorității publice centrale pentru protecția mediului, în condițiile prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, actul normativ creează condițiile pentru gestionarea conflictelor dintre gestionarii faunei cinegetice şi proprietarii culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, în situațiile în care exemplare ale speciilor faunei de interes cinegetic produc pagube, cu impact redus asupra bugetului de stat pentru acordarea de despăgubiri.

Print Friendly, PDF & Email
Adrian Preda
Author: Adrian Preda