Se caută specialiști pentru construcția de drumuri și poduri

0
1758

Grup de firme cu experiență de peste 20 de ani în construcții de drumuri si poduri angajează:

1: INGINER / SEF SANTIER CU SPECIALIZAREA C.F.D.P.
Candidatul Ideal
– Studii superioare de specialitate in domeniu cai ferate, drumuri și poduri;
– Minim 3 ani experienta in proiectare drumuri și/sau poduri;
– Cumostinte privind legislatia in vigoare din domeniul constructiilor de drumuri;
– Cunostinte operare calculator: Microsoft Office(Word, Exel, Project), AutoCAD;
– Implicat in activitatea de elaborare a ofertelor tehnice pentru participarea la licitatii pentru noi proiecte;

2: INGINER DEVIZIER OFERTARE-DECONTARE
Candidatul Ideal
-Cunoastere si gestionare programe specializate pentru devize;
-Cunoasterea si gestionarea programelor PC (Word, Exel, AutoCAD);
Descrierea jobului
Intocmirea devizelor oferta dupa antemasuratori existente, deviz general, deviz pe obiect, extrase de deviz, liste de materiale, manopera, utilaj, transport pentru executie lucrari;
Intocmire acte aditionale, decontari, NCS-uri, NR-uri;
Studierea documentatiei (caiete de sarcini, fise de date, planuri, memoriu tehnic) si a documentatiei pentru licitatii;
Intocmirea graficelor de executie;
Intocmirea documentatiei aferente Cartii Constructiei.
Capacitatea de a lucra sub presiune si de a respecta termenele stricte.

3: TOPOMETRIST
Candidatul Ideal
– Studii superioare de specialitate in domeniu;
– Minim 3 ani experienta;
– Persoana responsabila, serioasa si implicata.
Descrierea jobului
– Masurarea terenurilor pentru realizarea planurilor cotate;
– Efectuarea de trasari si verificari in constructii de drumuri;
– Executarea masuratorilor topografice pentru reabilitare drumuri;
– Masuratori topografice si cadastrale, masuratori GPS, integrarea datele provenite din masuratori si alte metode de colectare date;
– Extragerea datelor din plansele proiectului (plan situatie, profil longitudinal, transversal)
– Materializarea (trasarea) in teren a datelor sus-mentionate;
– Ridicari topografice in vederea determinarii cantitatilor de lucrari executate si calculul acestor cantitati pe baza profilelor transversale rezultate.

4: INGINER OFERTARE BIROU LICITATII
Candidatul Ideal
-Experienta de minim 1 an in licitatii publice;
-Introducerea articolelor de deviz in programele specializate;
-Cunoasterea si gestionarea programelor PC (Word, Exel, AutoCAD);
-Persoana responsabila, ordonata si atenta la detalii.
Descrierea jobului
-Elaborare DUAE, oferta tehnica si financiara pentru licitatii cu respectarea termenlor de depunere ale ofertelor;
Intocmirea si verificarea cererilor de clarificare privind documentele pentru licitatii si raspunde solicitatrilor de clarificari ale echipei de evaluare a ofertelor;
-Colaboreaza cu partenerii de asociere si subcontractantii declarati in vederea intocmirii ofertei;
-Urmareste SEAP/SICAP si pregateste documentele necesare pentru licitatii (Anunturi de participare, cereri);
-Depune ofertele in Sistemul Electronic de Achizitii Publice la termenul specificat;

5: MAISTRU SANTIER- Domeniul contructiilor de drumuri
Candidatul Ideal
-Experiență 5-10 ani în domeniu constructiilor;
-Permis de conducere cat. B;
-Disponibilitate de deplasare pe teren ( sau alte judete);
-Responsabilitate, seriozitate, implicare.
Descrierea jobului
-Abilitati tehnice (documentatii santier, coordonare echipe in ce priveste dispozitii tehnice, transpunere planuri in executie);
-Abilitati administrative (gestiune santier, colaborare cu departamentul Logistic in emitere necesare de aprovizionat zilnice, -respectare proceduri administrative, protectia muncii, mediu de catre subordonati);
-Experienta in coordoranea personalului muncitor si a operatorilor de utilaje de pe santier;
-Cunoștințe solide în domeniul construcțiilor și a normelor de siguranță;
-Capacitatea de a lucra eficient sub presiune și de a gestiona mai multe proiecte simultan;
-Abilități bune de rezolvare a problemelor și luare a deciziilor corecte;

RELAȚII PUTEȚI OBȚINE LA TEL. 0769003351 SAU PUTEȚI TRIMITE CV-URILE PE ADRESA office@transmir.ro.