IPJ Vaslui recrutează viitori ofițeri de poliție, din sursă externă

0
2685

          Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, jud. Vaslui,  recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere la masterul profesional pentru formarea ofițerilor de poliție “Științe penale pentru asigurarea ordinii și siguranței publice”, organizat în cadrul Academiei de Poliție  „Alexandru Ioan Cuza” București, anul universitar 2023-2024.

Masterul are durata de un an, două semestre, 60 de credite de studiu transferabile și se organizează la forma de învățământ cu frecvență, domeniul de studii universitare „Drept”

         Programul de studii universitare de master profesional se adresează celor care doresc să devină ofițeri de poliție și îndeplinesc condițiile de participare la concurs, la absolvire absolvenții fiind repartizați în cadrul Poliției Române, potrivit nevoilor beneficiarului.

        Locurile scoase la concurs sunt bugetate, fără taxă de școlarizare, iar recrutarea candidaților se va face în funcţie de domiciliul/reşedinţa înscrisă în cartea de identitate.

Astfel, candidaţii cu domiciliul/reședința în localităţi din judeţul Vaslui, aşa cum este înscris/ă în cartea de identitate  se vor înscrie la Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, electronic la adresa de e-mailresurseumane@vs.politiaromana.ro

          Cererea de înscriere la concursul de admitere la masterul profesional pentru formarea ofițerilor de poliție “Științe penale pentru asigurarea ordinii și siguranței publice”, organizat în cadrul Academiei de Poliție  „Alexandru Ioan Cuza” București, anul universitar 2022-2023, se va depune în perioada 18 – 26 iulie 2023, la adresa de e-mail menționată anterior, inclusiv în zilele Sâmbătă și Duminică.

       La concursul de admitere pot participa absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai învățămantului superior de lungă durată și absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai programelor de studii universitare de licență cu minimum 240 de credite de studiu transferabile.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 18 – 26 august 2023, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține la data de 12 septembrie 2023, conform planificării Academiei de poliție “Alexandru Ioan Cuza”.

         Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot accesa site-ul I.P.J. Vasluila adresa: https://vs.politiaromana.ro/Carieră/Admitere.