Mii de locuitori din comunele Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Delești, Cozmești, Oșești, Pungești și Ivănești vor avea apă potabilă la robinete, până în 2025

30
780

Operatorul județean Aquavas SA Vaslui a organizat, marți, la prânz, o conferință de presă dedicată prezentării Proiectului ”Extindere și reabilitare rețelele de alimentare cu apă și canalizare în comunele Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Delești, Cozmești, Oșești, Pungești și Ivănești”.

Câștigătorul licitației este o firmă cunoscută în județ, Motris Company SRL Bacău, iar lucrările fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”, proiect finanțat prin Contractul de finanțare nr. 1780 din 23 decembrie 2022, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Aquavas S.A. în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

În prezent, comunele în care se vor efectua lucrările nu dispun în întregime de rețele de alimentare cu apă și canalizare, care să asigure distribuția centralizată a apei potabile de calitate corespunzătoare și colectarea centralizată a apei uzate de la toți utilizatorii, a anunțat conducerea Aquavas SA.

Contractul încheiat cu Motris Company Bacău are o valoare de aproape 100 milioane lei, cu TVA, iar durata contractului este de 56 luni (din care 20 luni durata de execuție și 36 luni perioada de notificare a defectelor).

”Eu sper ca în câteva săptămâni să ne apucăm de treabă, am dori ca, până la finele anului, să reușim să finalizăm cel puțin 20% din contract”, a spus Daniel Țigler, administratorul Motris Company Bacău.

”„La noi, toată lumea este foarte rațională și se întreabă de ce se asfaltează întâi și apoi punem apa. În realitate, noi trebuie să aplicăm niște programe de finanțare, care nu sunt gestionate așa cum ar trebui lansarea lor, tot ceea ce înseamnă evaluarea proiectelor, încheierea contractelor de finanțare, și nici nu sunt la dispoziția noastră ca să le putem ordona.

Nu ne putem permite să spunem că mai așteptăm încă 5 ani cu asfaltarea, pentru a pune întâi apa. Este o dificultate mare în ceea ce privește implementarea acestor proiecte. Noi trebuie să ne luăm toate măsurile pentru ca până la urmă să absorbim fondurile respective și să derulăm procesul de modernizare”, a declarat Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui.

IATĂ DETALIILE PROIECTULUI, PE FIECARE UAT ÎN PARTE

U.A.T. ȘTEFAN CEL MARE

Valoare U.A.T. – ȘTEFAN CEL MARE: 14.572.645,04 lei

Zona de alimentare cu apa Bârzesti                                                                 

Zona de alimentare cu apa Bârzesti este alcatuita din localitatile Barzești, Brahasoaia, Calugareni si Muntenesti din comuna Stefan cel Mare.

  Extindere a rețelei de alimentare cu apă cu 26.429m.

Aceasta va cuprinde conducte din PEID SDR17, PE 100 avand diametrele cuprinse intre De 110 – 160 mm.

  Construcţii pe conductele reţelei de distribuţie:

•    773 branşamente noi:

  770 branşamente noi cu diametrul de 20 mm

  3 branşamente noi cu diametrul de 63 mm

•    97 cămine

  94 camine de vane

  3 camine vor fi prevazute si cu echipament pentru monitorizarea presiunii.

•    6 camine echipate cu vane de reducere a presiunii.

•    39 hidranţi de incendiu

  Traversari:

•    5 subtraversari rauri/vai locale:

  3 subtaversari de rau Barzesti prin foraj dirijat

  1 subtraversare de vale locala prin foraj orizontal

  1 subtraversare de rau Brazesti prin foraj orizontal

  25 subtraversari de podet cu tub de protectie OL Dn 250mm.

  Statii de pompare in reteaua de distributie:

In scopul asigurarii regimului de presiune necesar pentru functionarea optima a retelelor de distributie din U.A.T. Stefan cel Mare, s-au prevazut:

  4 statii de pompare de tip booster, care sa asigure transportul debitului la presiunea necesara in punctele critice, in timpul functionarii normale si la incendiu.

  1 statie de pompare prevazuta pentru a asigura necesarul de apa in caz de incendiu pentru cele doua localitati: Calugareni si Brahasoaia.

  Aceastea vor fi echipate cu instrumentație de măsură și tablou local preluare și transmitere a datelor referitoare la starea de funcționare și la parametrii caracteristici principali. Datele vor fi transmise prin sistem GPRS la dispecerul regional apă din cadrul Stației de tratare Vaslui.

U.A.T. ZĂPODENI

Valoare U.A.T. ZĂPODENI: 14.522.703,26 Lei

  ZONA DE ALIMENTARE CU APA ZĂPODENI

Zona de alimentare cu apa Zapodeni este alcatuita din localitatile Zăpodeni, Butucaria, Ciofeni, Dobroslovești, Măcrești, Telejna si Uncesti din comuna Zăpodeni.

  Extindere a rețelei de alimentare cu apă cu 37.677 m.

Aceasta va cuprinde conducte din PEID SDR17, PEID SDR11, PEID SDR9, PE 100 avand diametrele De 110-200 mm.

  Construcţii pe conductele reţelei de distribuţie:

•    711 branşamente noi, cu diametrul de 20 mm

•    125 camine:

  110 cămine de vane

  5 camine vor fi prevazute cu echipament pentru monitorizarea debitului

  10 camine vor fi prevazute cu echipament pentru monitorizarea presiunii

•    14 camine echipate cu vane de reducere de presiune.

•    36 hidranţi de incendiu.

  Traversari:

•    3 subtraversari a drumului judetean DJ247 prinforaj orizontal;

•    6 subtraverari rauri/vai locale:

  4 subtraversari rau Telejna prin foraj dirijat

  2 subtraversari rau Uncesti prin foraj dirijat;

•    69 subtraversari de podet:

  28 subtraversari de podet cu tub de protectie OL Dn 300mm

  41 subtraversari de podet cu tub de protectie OL Dn 250mm

  Statii de pompare in reteaua de distributie

•    In scopul asigurarii regimului de presiune necesar pentru functionarea optima a retelelor de distributie din U.A.T. Zapodeni, s-au prevazut:

  1 statie de pompare de tip booster, care sa asigure transportul debitului la presiunea necesara in punctele critice, in timpul functionarii normale si la incendiu.

  1 statie de pompare prevazuta pentru a asigura necesarul de apa in caz de incendiu in zona Macresti

  Aceastea vor fi echipate cu instrumentație de măsură și tablou local preluare și transmitere a datelor referitoare la starea de funcționare și la parametrii caracteristici principali. Datele vor fi transmise prin sistem GPRS la dispecerul regional apă din cadrul Stației de tratare Vaslui.

U.A.T. DELEȘTI

Valoare U.A.T. – DELEȘTI: 7.162.866,24 lei

  ZONA DE ALIMENTARE CU APA  DELEȘTI

Zona de alimentare cu apa Delești este alcatuita din localitatile Delești, Albești si Răduiești din comuna Delești.

  Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 4.306 m.

Aceasta va cuprinde conducte din PEID SDR17, PE 100 avand diametrul De 110 mm.

  Construcţii pe conductele reţelei de distribuţie:

•    289 branşamente noi, cu diametrul de De 20 mm:

  109 branşamente pentru reteaua proiectata

  180 bransamente pe reteaua existenta

•    3 branşamente noi pe reteaua existenta, cu diametrul de De 63 mm

•    16 cămine

  15 camine de vane

  1 camin va fi prerevazut cu echipament pentru monitorizarea presiunii

•    1 camin echipat cu vana de reducere a presiunii pe reteaua existenta.

•    8 hidranţi de incendiu. 

  Traversari:

•    3 subtraversari de vale locala prin foraj dirijat;

•    1 subtraversare de podet cu tub de protectie OL Dn 250 mm;

  Statii de pompare in reteaua de distributie

•    In scopul asigurarii regimului de presiune necesar pentru functionarea optima a retelelor de distributie din localitatea Delesti, s-a prevazut 1 statie de pompare de tip booster, care sa asigure transportul debitului la presiunea necesara in punctele critice, in timpul functionarii normale si la incendiu.

  Aceasta va fi echipată cu instrumentație de măsură și tablou local preluare și transmitere a datelor referitoare la starea de funcționare și la parametrii caracteristici principali. Datele vor fi transmise prin sistem GPRS la dispecerul regional apă din cadrul Stației de tratare Vaslui.

   ZONA DE ALIMENTARE CU APA  HARȘOVA

Zona de alimentare cu apa Harsova are in componenta localitatile Harsova,  Manastirea si Fundatura din comuna Delesti.

  Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 9.851 m.

Aceasta va cuprinde conducte din PEID SDR17, PE 100 avand diametrul De 110 mm.

  Construcţii pe conductele reţelei de distribuţie:

•    466 branşamente noi, cu diametrul de De 20 mm:

  289 branşamente la reteaua extinsa

  177 bransamente la reteaua existenta

•    3 branşamente noi pe reteaua existenta, cu diametrul de 63 mm 

•    48 cămine

  46 camine de vane

  2 camine vor fi prevazute si cu echipament pentru monitorizarea presiunii

•    10 camine echipate cu vana de reducere a presiunii:

  3 camine pe reteaua extinsa

  7 camine pe reteaua existenta

  14 hidranţi de incendiu

  Traversari:

•    2 subtraversari rau/vale locala:

  1 subtraversare a raului Harsova prin foraj dirijat

  1 subtraversare de vale locala prin foraj dirijat

•    6 subtraversari de podet cu tub de protectie OL Dn 250mm.

  Statii de pompare in reteaua de distributie

•    In scopul asigurarii regimului de presiune necesar pentru functionarea optima a retelelor de distributie, s-a prevazut 1 statie de pompare de tip booster, in reteaua de distribute eexistenta, care sa asigure transportul debitului la presiunea necesara in punct elecritice, in timpul functionarii normale si la incendiu.

  Aceasta va fi echipată cu instrumentație de măsură și tablou local preluare și transmitere a datelor referitoare la starea de funcționare și la parametrii caracteristici principali. Datele vor fi transmise prin sistem GPRS la dispecerul regional apă din cadrul Stației de tratare Vaslui.

U.A.T. COZMEȘTI

Valoare U.A.T. COZMEȘTI: 13.388.843,92 Lei

  ZONA DE ALIMENTARE CU APA COZMEȘTI

Zona de alimentare cu apa Cozmești este alcatuita din localitatile Cozmești, Balesti si Fastaci din comuna Cozmești.

  Infiintarearețelei de alimentare cu apă in localitatile Cozmesti, Balesti si Fastaci pe o lungime totala de 31.412 m

Aceasta va cuprinde conducte din PEID SDR17, PE 100 avand diametre cuprinse între De 110 – De 200 mm.

  Construcţii pe conductele reţelei de distribuţie:

•    955 branşamente noi

•    152 camine

  140 cămine de vane

  1 camin va fi prevazut cu echipament pentru monitorizarea debitului

  11 camine dotate cu echipament pentru monitorizarea presiunii.

•    5 camine echipate cu vane de reducere de presiune.

•    56 hidranţi de incendiu.

  Traversari:

•    11 subtraversari a drumurilor judetene DJ 207E și DJ 207J:

  10 subtraversari prin foraj orizontal

  1 subtraversare de drum judetean DJ 207J prin foraj dirijat;

•    8 subtravera rirauri/vai locale:

  1 subtraversare rau Stemnic prin foraj dirijat

  2 subtraversari parau Fâstâca prin foraj dirijat

  4 subtraversari de vale locala prin foraj dirijat

  o subtraversare vale locala prin foraj dirijat cu conducta de bransament;

•    59 subtraversari de podet:

  8 subtraversari de podet cu tub de protectie OL Dn 300mm

  51 subtraversari de podet cu tub de protectie OL Dn 250mm;

  Statia de pompare in reteaua de distributie:

•    In scopul asigurarii regimului de presiune necesar pentru functionarea optima a retelelor de distributie din U.A.T. Cozmesti, s-au prevazut 5 statii de pompare de tip booster, care sa asigure transportul debitului la presiunea necesara in punctele critice, in timpul functionarii normale si la incendiu.

  Aceastea vor fi echipate cu instrumentație de măsură și tablou local preluare și transmitere a datelor referitoare la starea de funcționare și la parametrii caracteristici principali. Datele vor fi transmise prin sistem GPRS la dispecerul regional apă din cadrul Stației de tratare Vaslui.

U.A.T. OȘEȘTI

Valoare U.A.T. – OȘEȘTI: 845.302,02 lei

  ZONA DE ALIMENTARE CU APA  OȘEȘTI

Zona de alimentare cu apa Oșești este alcatuita din localitatea Oșești, din comuna Oșești

  Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 1.112 m.

Aceasta va cuprinde conducte din PEID SDR17, PE 100 avand diametrul De 110 mm.

  Construcţii pe conductele reţelei de distribuţie:

•    34 branşamente noi

•    6 cămine de vane

•    1 camin echipat cu vana de reducere a presiunii

•    3 hidranţi de incendiu. 

  Traversari:

•    1  subtraversare de vale locala prin foraj dirijat;

•    2 subtraversari de podet cu tub de protectie OL Dn 250 mm;

  ZONA DE ALIMENTARE CU APA  BUDA

Zona de alimentare cu apa Buda are in componenta localitatea Buda, din comuna Osesti.

  Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 1.121 m.

Aceasta va cuprinde conducte din PEID SDR17, PE 100 avand diametrul De 110 mm.

  Construcţii pe conductele reţelei de distribuţie:

•    12 branşamente noi

•    7 cămine de vane

•    3 hidranţi de incendiu. 

  Traversari:

•    1 subtraversare a drumului judetean DJ 248A prin foraj orizontal;

•    1 subtraversare rau Stemnic prin foraj dirijat;

UAT PUNGEȘTI

Valoare UAT PUNGEȘTI: 5.567.135,81 Lei

  ZONA DE ALIMENTARE CU APA PUNGEȘTI

Zona de alimentare cu apa Pungești este alcatuita din localitatile Pungești, Siliștea și Armăsoaia din comuna Pungești.

  Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 12.102 m

in localitatile Pungesti, Silistea si Armasoaia. Aceasta va cuprinde conducte din PEID SDR17, PE 100 avand diametrele cuprinse intre De 63 – De 110 mm

  Construcţii pe conductele reţelei de distribuţie:

•    611 branşamente diametru De 20 mm

  328 bransamente pe reteau extinsa

  283 bransamente pe reteaua existenta

•    4 branşamente diametru De 63 mm

  1 bransament pe reteau extinsa

  3 bransamente pe reteaua existenta

•    52 camine

  51 cămine de vane

  1 camin va fi prevazut cu echipament pentru monitorizarea presiunii

•    2 camine echipate cu vane de reducere de presiune.

•    19 hidranţi de incendiu.

  Traversari:

•    10 subtraversari a drumului judetean DJ 159

  2 subtraversari vai locale:

  1 subtraversare foraj dirijat

  1 subtraversare prin foraj orizontal

  Statia de pompare in reteaua de distributie:

•    In scopul asigurarii regimului de presiune necesar pentru functionarea optima a retelelor de distributie din localitatile Pungesti, Silistea si Armasoaia, s-au prevazut 2 statii de pompare de tip booster (SP1 si SP2), care sa asigure transportul debitului la presiunea necesara in punctele critice, in timpul functionarii normale si la incendiu.

•    Pe conducta de apa existenta, amplasata in localitatea Pungesti, in lungul drumului judetean, va fi prevazuta o statie de pompare (SP3) pentru a  asigura necesarul de apa in caz de incendiu pentru cele doua localitati: Silistea si Armasoaia.

  Aceastea vor fi echipate cu instrumentație de măsură și tablou local preluare și transmitere a datelor referitoare la starea de funcționare și la parametrii caracteristici principali. Datele vor fi transmise prin sistem GPRS la dispecerul regional apă din cadrul Stației de tratare Vaslui.

UAT IVĂNEȘTI

Valoare UAT IVĂNESTI: 15.323.500,80 Lei

  ZONA DE ALIMENTARE CU APA IVĂNEȘTI

Zona de alimentare cu apa Ivănești este alcatuita din localitatile Ivănești, Blesca, Broșteni, Hârșoveni, Iezerel, Ursoaia si Valea Oanei din comuna Ivănești.

  Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 34.103 m

Aceasta va cuprinde conducte din PEID SDR17, PE 100 avand diametrul De 63-160 mm

  Construcţii pe conductele reţelei de distribuţie:

•    1251 branşamente diametru De 20 mm

  1051 bransamente pe reteau extinsa

  200 bransamente pe reteaua existenta

•    9 branşamente diametru De 63 mm

  6 bransament pe reteau extinsa

  3 bransamente pe reteaua existenta

•    153 camine

  150 cămine de vane

  3 camine vor fi prevazute cu echipament pentru monitorizarea presiunii

•    1 camin echipat cu vana de reducere de presiune.

•    50 hidranţi de incendiu. 

  Traversari:

•    9 subtraversari de drum

  8 subtraversari de drum national DN 2F

  1 subtraversare de drum judetean DJ 258

•    15 subtraversari rirauri/vai locale:

  2 subtraversari rau Racova prin foraj dirijat

  1 subtraversare rau Tulburea prin foraj dirijat

  8 subtraversari de vai locale prin foraj dirijat

  5 subtraversari de vai locale prin foraj orizontal

•    23 subtraversari cu tub de protectie OL Dn 200 mm, OL Dn 250 mm, OL Dn 300 mm

  Statia de pompare in reteaua de distributie:

•    In scopul asigurarii regimului de presiune necesar pentru functionarea optima a retelelor de distributie din zona de alimentare Ivanesti, s-au prevazut 12 statii de pompare de tip booster, care sa asigure transportul debitului la presiunea necesara in punctele critice, in timpul functionarii normale si la incendiu.

•    In localitatea Harsoveni este prevazuta o statie de pompare (SP12i) pentru a asigura necesarul de apa pentru consum si in caz de incendiu.

  Aceastea vor fi echipate cu instrumentație de măsură și tablou local preluare și transmitere a datelor referitoare la starea de funcționare și la parametrii caracteristici principali. Datele vor fi transmise prin sistem GPRS la dispecerul regional apă din cadrul Stației de tratare Vaslui.

Advertisement

Print Friendly, PDF & Email

30 COMENTARII

  1. I carry on listening to the rumor speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

  2. I really like your writing style, wonderful info, appreciate it for putting up :D. „If a cluttered desk is the sign of a cluttered mind, what is the significance of a clean desk” by Laurence J. Peter.

  3. I simply needed to thank you very much once again. I’m not certain the things I could possibly have achieved without the opinions discussed by you regarding this question. It absolutely was an absolute troublesome concern for me, but taking a look at the very specialized form you dealt with that made me to cry with joy. Now i am happy for your information and as well , pray you are aware of a great job that you’re undertaking educating others via a site. Probably you haven’t come across all of us.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.