Ne-am săturat de roșiile din Turcia, vrem roșii românești în piețe!

0
477


Conducerea Direcției pentru Agricultură a județului Vaslui anunță că mai sunt câteva zile în care se pot depune documentele pentru a obține ajutorul de minimis, pentru cei care cultivă roșii în gospodăriile proprii.O măsură care este destinată producătorilor agricoli din județul Vaslui, care desfășoară activităţi în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate.

Fiecare beneficiar care depune documentele până pe 15 mai, inclusiv, va primi câte 3.000 de euro de la stat.

Cine ia aceste ajutoare de la stat? Ajutorul de minimis se adresează producătorilor agricoli atât persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil la data depunerii cererii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.

Este necesar ca potenţialii beneficiari ai acestui ajutor de minimis, din județul Vaslui, să îndeplinească, cumulativ, o serie de criterii de eligibilitate, astfel:

– să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul…, Direcția pentru Agricultură a Judeţului Vaslui “,

– să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp,

– să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol, deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, la data depunerii cererii,

– să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat de la data înființării culturii,

– să facă dovada producției realizate, prin documente justificative privind comercializarea producției.

Cererea tip prin care se va solicita înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate se va depune până cel târziu la data de 15 mai 2020, inclusiv – pentru producția care urmează să fie valorificată până la data de 15 iunie inclusive.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin acest ajutor de minimis este de maximum 14.248,8 lei/beneficiar/an și reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ beneficiar/an.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă în anul 2020.

Cererea tip împreună cu documentele de înscriere în Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate 2020, vor putea fi transmise la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui prin numărul de fax 0235 311 591 sau în format electronic, prin e-mail office@dadrvaslui.ro, sau prin poștă /curier în strada Eternităţii, nr. 1,Vaslui.