Pompierii militari bârlădeni vor avea un sediu modernizat, proiect PNRR

0
256

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență “Podul Înalt” al județului Vaslui, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, implementează proiectul „Reabilitare termică, energetică și modernizare sediu Detașamentul de Pompieri Barlad, nr. C5-B2.1.b-109, investiție ce beneficiază de finanțare alocată prin Apelul de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, și din fonduri naționale.

Contractul de finanțare a fost semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2-Schema de Granturi pentru eficientă energetică și reziliență în clădiri publice, Operaţiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2/1, runda 1.

Obiectivul general al proiectului este reducerea cheltuielilor cu utilitățile, precum și reducerea cu peste 60% a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon. Totodată se va crea cadrul necesar asigurării serviciilor publice oferite cetățenilor în cele mai bune condiții.

Implementarea proiectului se va realiza cu respectarea principiului ”Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este prevăzut de art.17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, astfel făcându-se trecerea la un fond construit rezilient și verde.

Valoarea totală a Proiectului este de 6.061.656,89 lei, valoare abrobată prin actul adițional nr.1 la contractul de finanțare nr. 127123/10.11.2023, din care 4.443.654,34 lei valoarea eligibilă din PNRR și 709.491,03 lei valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, data de început a proiectului fiind 15.12.2022, iar data de finalizare 15.12.2025