S-a lansat încă o licitație importantă pentru Bârlad: Proiectul de iluminat public!

0
247Primarul Municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, informează că, recent, a fost lansată licitația pentru achiziția lucrărilor de execuție a obiectivului de investițiii „Creșeterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Bârlad”. Valoarea estimată a achiziției este de 5.449.094 lei, fără TVA. Termenul de execuție a lucrărilor este de 4 luni de la data predării amplasamentului după semnarea Contractului de lucrări. Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”, cu respectarea criteriilor de calificare și selecție stabilite. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 25.10.2021, ora 15.00. Lucrarile ce fac obiectul contractului presupun înlocuirea a 2.590 corpuri de iluminat existente, inclusiv consolele, cu aparate de iluminat cu Led, de diferite puteri. Va fi implementat un sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru 4 puncte de aprindere, se vor monta 13 module de tip Gateway, dar va fi implementat și un sistem de telemanagement la nivel de punct luminos, pentru aparatele de iluminat aferente categoriei de drum.

„Scopul principal al proiectului este dat de introducerea unui sistem inovator, modern și eficace de gestiune a energiei. Acesta va permite reducerea consumului de energie electrică, dar și a costurilor necesare pentru iluminatul public. Obiectivul general al proiectului este, după cum se știe, creșterea eficienței energetice în municipiului Bârlad. Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizației. El are rolul de a asigura, atât orientarea și circulația în siguranță a pietonilor și vehiculelor pe timp de noapte, cât și crearea unui ambient corespunzator în orele fără lumină naturală. Măsurile prioritare sunt axate pe creșterea calității sistemului de iluminat public, care va avea o durată de lucru mult mai lungă decat în prezent și care va reduce implicit impactul asupra mediului înconjurător. Practic, se vor reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon, concomitent cu reducerea consumurilor totale de energie electrică cu ajutorul noilor puteri instalate în corpurile de iluminat. Iar acest lucru duce, evident, la o economie considerabilă la cheltuielile cu energie electrică a municipiului”, a declarat primarul Dumitru Boroș.https://vasluianul.ro/wp-content/uploads/2024/04/ciupi-jpg.webp