Se dau bani pentru cultivarea legumelor în solarii, anunță DAJ Vaslui

0
1200


Ȋn vederea susţinerii producţiei de legume cultivate în spaţii protejate, pe întreg teritoriul României, a fost publicatǎ în Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din data de 15 septembrie 2023, Hotărârea nr. 846/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024 şi pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023.Prevederile prezentului act normativ menţioneazǎ faptul că producătorii agricoli –  respectiv persoanele fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, persoanele juridice – care vor înființa în spații protejate culturi de tomate, ardei gras şi/sau lung și/sau gogoșar, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac sau ceapă verde pe o suprafață de 1.000 mp vor putea beneficia de un ajutor de minimis în valoare maximǎ de 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar.

Ȋn acest sens, producţiile minime obţinute la aceste culturi vor fi:

   3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;

   2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar;

   4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi;

   1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;

   10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;

   1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;

   100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

De asemenea, pentru obţinerea  ajutorului de minimis este necesar ca fiecare solicitant sǎ completeze o cerere tip pânǎ la data de 5 octombrie 2023 inclusiv și s-o transmitǎ cǎtre D.A.J. Vaslui, însoţită de urmǎtoarele documente:

   copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

   copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024 (dupa caz);

   împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

   copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea (dupa caz);

   dovadă cont activ bancă/trezorerie;

   adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

Cererile și documentele necesare înscrierii vor putea fi depuse direct la sediul Direcției pentru Agricultură Județene Vaslui, transmise prin mijloace electronice, la adresa de e-mail dadr.vs@madr.ro sau prin poștă (curier) la adresa: Str. Eternităţii, nr. 1, Vaslui. Ȋn cazul documentelor transmise prin mijloace electronice, este necesar să fie semnate şi datate, iar copiile să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

De precizat este faptul căcccccbbekfurbvhkfbkkcurfbdjgvejbktjibhldkujd

, producţiile de legume obţinute în spaţii protejate vor trebui sǎ se valorifice în perioada cuprinsǎ între 20 octombrie 2023 – 31 ianuarie 2024 inclusiv, iar sumele aferente se vor deconta începând cu data de 26 februarie 2024.