Se dau bani pentru seceta de anul trecut! Fermierii vasluieni sunt așteptați la Direcția Agricolă

0
2048

Întrucât pe parcursul anului 2022 au fost afectate mari suprafețe cultivate cu porumb, floarea-soarelui, soia și mazăre precum și producțiile aferente acestora, de seceta pedologică extremă, Direcția Agricolă a județului Vaslui anunță că, în Monitorul Oficial nr. 492 din 6 iunie a.c., a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie—septembrie 2022.

Astfel, conform prevederilor actului normativ menţionat anterior, beneficiarii ajutorului de stat pot fi producătorii agricoli care au înființat culturi de porumb și/sau floarea-soarelui și/sau soia și/sau mazăre în primăvara anului 2022 și care le-au fost distruse de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022, în diferite procente (de peste 30% și până la 100% inclusiv), conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole deţinute, respectiv persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale – constituite potrivit prevederilor O.U.G nr. 44/2008, persoane juridice, societăți agricole organizate în conformitate cu Legea nr. 36/1991, societăți comerciale organizate în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, grupuri și organizații de producători recunoscute potrivit Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători.

Ȋn acest sens, eligibilitatea producătorilor agricoli constă în îndeplinirea următoarelor condiţii:

– deținerea procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile de porumb și/sau floarea-soarelui și/sau soia și/sau mazăre înființate în primăvara anului 2022 și suprafețele calamitate de seceta pedologică;

– înregistrarea în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Vaslui a cererii unice de plată 2022, din care sa se poata identifica culturile înființate în primăvara anului 2022, respectiv porumb și/sau floarea-soarelui și/sau soia și/sau mazăre, precum și suprafețele de teren declarate aferente acestor culturi;

– nu se află în dificultate, cu excepția beneficiarilor a căror dificultate este cauzată de secetă pedologică și dovedită prin consemnarea în procesele-verbale cu procente de calamitare de peste 30% și până la 100% inclusiv.

Ajutorul de stat sub formă de grant unitar are valoarea maximă de 335 lei/ha, pentru gradul maxim de calamitare de 100%, grad prevăzut în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor pentru oricare dintre culturile de porumb și/sau floarea-soarelui și/sau soia și/sau mazăre înființate în primăvara anului 2022.

Ȋn vederea solicitării acestui grant, producătorii agricoli pot depune la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui o serie de documente datate, cu sintagma „conform cu originalul” și însușite prin semnătură de către reprezentantul legal, precum:

– cerere de solicitare a grantului;

– copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile de porumb și/sau floarea-soarelui și/sau soia și/sau mazăre înființate în primăvara anului 2022 și suprafețele calamitate de seceta pedologică;

– copii ale documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum instituția de credit, codul IBAN, pentru efectuarea viramentelor.

”Ţinem să subliniem faptul că în baza prevederilor actului normativ menţionat, cererile de solicitare a grantului împreună cu documentele anexă vor putea fi depuse la D.A.J. Vaslui în termen de 20 de zile lucrătoare, respectiv până la data de 21 iulie 2023, inclusiv”, a spus ing. Gigel Crudu, directorul executiv al DAJ Vaslui.