Tătaru anunță evaluarea managerilor de spitale din județul Vaslui. Cine pleacă?

0
201

URMEAZĂ EVALUAREA… De ceva timp, în sistemul sanitar se petrece o anomalie. Spitalele publice sunt în subordinea autorităților locale, care finanțează toate cheltuielile, în timp ce managerii sunt evaluați de Ministerul Sănătății. Deci, banii vin de la primării sau CJ, în timp ce directorii de spital au dublă subordonare, către autorități și minister.Pe acest fond de suprapunere a mecanismelor de funcționare, Ministerul Sănătății anunță că evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2019 se realizează până la data de 30 septembrie 2020, conform unui ordin al ministrului Sănătății publicat în Monitorul Oficial.

Această nouă prevedere vine să completeze Ordinul ministrului Sănătății nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.

În aprilie, ministrul Sănătății a mai modificat această prevedere, stabilind că evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2019 se realizează până la data de 30 iunie 2020.

”Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin”, se arată în noul ordin publicat în Monitorul Oficial.

Legea prevede că evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic precedent se face până la data de 31 martie a anului următor.

Va pleca vreunul dintre managerii de spitale de la Vaslui, în urma evaluării pe anul 2019? Nu știm, însă am studiat să vedem ce spune legea despre acești manageri, mai ales că în multe cazuri autoritățile locale se implică și în numirea unor manageri, cu care să poată colabora.

„Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de management cu Ministerul Sănătății, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară proprie sau cu universitatea de medicină și farmacie, reprezentate de ministrul sănătății, conducătorul ministerului sau instituției, de rectorul universității de medicină și farmacie, după caz, pe o perioadă de maximum 3 ani.

Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie.

Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performanță generale stabilite prin ordin al ministrului sănătății, precum și pe baza criteriilor specifice și a ponderilor stabilite și aprobate prin act administrativ al conducătorilor ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie, al primarului unității administrativ- teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean sau prin hotărârea senatului universității de medicină și farmacie, după caz. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, respectiv licitație publică, după caz. Ministrul sănătății, ministrul de resort sau primarul unității administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București sau președintele consiliului județean ori rectorul universității de medicinăși farmacie, după caz, numesc prin act administrativ un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager, respectiv organizarea licitației publice, după caz”,

spune legea 95/2006, actualizată.