Anunț depunere proiecte cu finanțare nerambursabilă Primăria Municipiului Bârlad

0
169


ANUNTMunicipiul Barlad ,Cod fiscal 4539912, Str. 1 Decembrie, Nr. 21, Barlad, judeţul Vaslui, telefon 0235.411760 , fax 0235.416867 , www.primariabarlad.ro.

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

-Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

-Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Perioada de finanţare pentru Sesiunea I : anul 2024.

Suma totală alocată de la bugetul local: 530.000 lei, conform H.C.L nr. 99/29.03.2023.

Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:

280.000 lei pentru domeniul culte religioase,

50.000 lei pentru domeniul sport

50.000 lei pentru domeniul cultura,

50.000 lei pentrudomeniul tineret ,

50.000 lei pentru activitati cu specific social

50.000 lei pentru activitati pentru mediu

Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local.

Documentația necesara pentru intocmirea dosarelor se poate obține de pe site-ul Municipiului Barlad : www.primariabarlad.ro.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 10.05.2024 ora 14.00.

Conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, din motive de urgență, Primăria Municipiului Barlad, are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, în caz contrar ar cauza prejudicii autorității finanțatoare.

Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 13.05.2024 – 24.05.2024.