ANUNȚ PROGRAM JUDEȚEAN FINANȚARE ACTIVITĂȚI NONPROFIT 2024 – CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

0
140


Anunţ de participareJudețul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport pentru anul 2024 este prevăzută la art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Sursa de finanţare a contractelor este bugetul județului Vaslui, suma alocată fiind în valoare totală de 1.050.000 lei, defalcată pe domeniul cultură 300.000 lei, domeniul culte 100.000 lei, domeniul social 150.000 lei, domeniul activități de tineret 200.000 lei, domeniul sport 300.000 lei.
  3. Durata de implementare a proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare până la data de 15.11.2024.
  4. Data limită de depunere: Autoritatea finanțatoare reduce termenul de depunere a propunerilor de proiecte, potrivit prevederilor art. 20, alin. 2 al Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Reducerea termenului de depunere a propunerilor de proiecte este justificată de necesitatea asigurării unei perioade mai mari pentru implementarea proiectelor. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 27.05.2024, ora 16.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: propunerile de proiecte vor fi depuse online, pe platforma ConectX, conform instrucțiunilor din ghidul de finanțare.
  6. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către Comisia de evaluare, în perioada estimativă 28.05.2024 – 28.06.2024.

Vicepreședinte cu atribuții de președinte,

Ciprian-Ionuț TRIFAN