Avem lista posturilor de poliție comunale unde se fac angajări în aceste zile! Sunt ȘASE posturi disponibile!

0
790

Până pe 24 noiembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, jud. Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează :– Postul de Poliție comunal Ivănești;

– Postul de Poliție comunal Puiești;

– Postul de Poliție comunal Văleni;

– Postul de Poliție comunal Oșești;

– Postul de Poliție comunal Zorleni;

– Postul de Poliție comunal Bogdănești.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada 15-24.11.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.11.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail: sursaexterna@vs.politiaromana.ro . Cererile de înscriere, împreună cu documentația solicitată, se depun până pe data de 24.09.2021, ora 16:00.

Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

  1. Probă de evaluare a performanței fizice;
  2. Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă.

           Proba de evaluare a performanței fizice se va desfășura în perioada 14.12. – 19.12.2021, conform planificării.  Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă și va avea loc la data de 23.12.2021.

Pentru mai multe informații, cei interesați pot consulta anunțul de concurs postat pe site-ul I.P.J. Vaslui,  la link-ul:  https://vs.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.