Comunicatul oficial al IPJ Vaslui în cazul polițistului Marius Stan

0
357

„Prin Dispoziția șefului Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui din data de 4 iunie a.c., față de un agent de poliție din cadrul Poliției orașului Murgeni a fost aplicată sancțiunea “destituirea din poliție” prevăzută de art. 58 alin. (1) lit. „e” din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

În sarcina polițistului s-a reținut săvârșirea următoarelor abateri disciplinare:

1. abaterea prevăzută de art. 57, lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, respectiv „comportarea necorespunzătoare, (…) în societate care aduce atingere onoarei, probității profesionale a polițistului sau prestigiului instituției”;

și

2. art. 57 lit. g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, respectiv “încălcarea normelor privind confidențialitatea activității desfășurate”.

La stabilirea sancțiunii au fost avute în vedere atât activitatea desfășurată anterior (sancțiunile disciplinare aplicate polițistului în decursul activității), cât și împrejurările în care au fost săvârșite aceste ultime abateri disciplinare, consecințelor acestora și a gradului de vinovăție al polițistului.

Polițistul sancționat poate formula contestație împotriva sancțiunii disciplinare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. Contestația se depune la secretariatul unității conduse de persoana în drept care a dispus sancțiunea disciplinară și va fi înaintată șefului unității ierarhic superioare, competent, potrivit legii, să soluționeze această cale administrativă de atac.

De asemenea, în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, polițistul sancționat se poate adresa instanței competente să exercite controlul de legalitate și temeinicie al actului administrativ, Tribunalul Vaslui – Secția Contencios Administrativ și Fiscal”,

este comunicatul IPJ Vaslui.