Pe lângă secetă, turmele de mistreți distrug și bruma de recoltă rămasă

0
270

LA OMUL SĂRAC… În ultima lună de zile, turmele înfometate de mistreți au produs pagube culturilor agricole din 7 comune vasluiene, respectiv Zăpodeni, Ștefan cel Mare, Hoceni, Alexandru Vlahuță, Poienești, Băcani, Roșiești.

Vorbim de comune care au transmis convocări pentru comisia de constatare a pagubelor, ca urmare a numeroaselor sesizări de la persoane fizice și juridice, prin care sunt reclamate pagube în culturile agricole, produse de mistreți.

Autoritățile au încheiat 13 procese verbale, fiind afectate 138 ha porumb, 9 ha floarea soarelui și 2 ha grâu.

„Atragem atenția că deciziile de aprobare/neaprobare a despăgubirilor din bugetul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, respectiv din bugetul gestionarului fondului cinegetic, aparțin Găzii Forestiere Focșani în baza proceselor verbale de constatare și evaluare a pagubelor și a documentelor depuse atât de proprietarii de culturi, cât și de gestionarii fondurilor cinegetice.

Proprietarii de culturi agricole și silvice sunt obligați să solicite în scris persoanei juridice care gestionează fauna de interes cinegetic întreprinderea de acțiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole înființate (conform anexei 3, lit. c), din H.G. nr. 1679/2008).

Dacă nu fac dovada că au realizat această obligație nu se aprobă despăgubirea de la bugetul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare”,

anunță Agenția de Mediu județeană.