Peste 1.000 de locuitori din Negrești și Parpanița au fost racordați la sistemele apă-canal, cu banii UE

0
528


S-a finalizat, în orașul Negrești și suburbia Parpanița, contractul de execuție lucrări inclus în cadrul proiectului ”Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negreşti din județul Vaslui”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Lucrările pe Negrești și Parpanița au fost executate de Asocierea: S.C. EUSKADI S.R.L. Timișoara – S.C. Instal Service Tehnology S.R.L Măgurele, termenul de execuție fiind de 21 de luni.Pentru asigurarea cerintei de apă în cadrul orașului Negresti, au fost necesare extinderi ale rețelei de distribuție apă potabilă, de care beneficiază, astăzi, peste 1.000 de locuitori din oraș.

Branșamentele la rețeaua de distribuție a apei potabile proiectata s-au executat pentru toate imobilele de pe străzile ce au făcut contractului de execuție (vezi TABELE).

În cadrul UAT Negresti s-au executat lucrări  extindere a sistemului de alimentare cu apă din orasul Negresti si Parpanita, dar si asigurarea debitelor necesare pentru extinderi ulterioare.

Pentru rețeaua de distribuție apă potabilă din UAT Negrești (Negrești si Paparnița),  au fost realizate următoarele investiții:

  • Constituirea zonei de protecție la captarea Căzănești
  • Reabilitarea unui tronson de conducta de aductiune, încadrat de captarea de suprafață de la Căzănești si statia de pompare apă brută din Paparnița, astfel realizându-se reabilitarea conductei de aducțiune gravitaționala în totalitate. .

Extinderea reţelei de distributie apă in orasul Negrești și satul Parpanița au însemnat investiții noi pe o lungime de 12.485 m, cu 366 de noi branșamente la blocuri și case care nu aveau apă potabilă. 

NEGREȘTI

Nr. crt Denumire stradă Lungime [m] / Diametru  [mm]
De 110 De 160
1 Aleea Plopilor 237.05
2 Str.Aleea Nucului 179.00
3 Str.Bradului 668.50
4 Str.C.A.Roseti 324.00
5 Str.Closca 88.60
6 Str.Crisan 89.50
7 Str.Decebal 2314.60
8 Str.Dimitrie Cantemir 235.00
9 Str.George Cosbuc 497.25
10 Str.George Enescu 180.00
11 Str.Gheorghe Doja 299.00
12 Str.Horea 137.90
13 Str.Micsunelelor 363.00
14 Str.Mihai Viteazu 427.10
15 Str.Mihail Kogalniceanu 521.05 395.00
16 Str.Nicolae Grigorescu 188.00
17 Str.Nicolae Iorga 762.30
18 Str.Rozelor 239.50
19 Str.Stadion 361.30
20 Str.Stefan cel Mare 244.00
21 Str.Traian 248.00
22 Str.Vasile Alecsandri 444.70
23 Str.1 221.00
24 Str.9 Mai (N.Iorga) 193.50
TOTAL NEGRESTI 9857.85

 

 PARPANIȚA

Nr. crt Denumire stradă Lungime [m] /
Diametru  [mm]  
De 110
1 Str.2 200.00
2 Str.3 163.00
3 Str.4 61.00
4 Str.5 959.70
5 Str.6 85.00
6 Str.7 200.00
7 Str.8 425.00
8 Str.9 125.00
9 Str.10 409.00
TOTAL PARPANITA 2.627.70

 

Pentru asigurarea colectării și evacuării apelor uzate menajere de la întreaga populație din orașul Negrești s-au executat extinderi ale rețelei de canalizare ape uzate menajere, în timp ce, la Parpanița, s-a realizat rețea de canalizare ape uzate menajere nouă.

Extinderea rețelei de canalizare ape uzate menajere s-a făcut pe o lungime de 15.601.75 m, cu 491 de noi racorduri.

NEGREȘTI

Nr. crt Denumire strada Lungime [m] /
Diametru  [mm]
 
Dn 250  
1 Aleea Plopilor 178.50
2 Str.Bradului 580.05
3 Str.C.A.Roseti 317.90
4 Str.Ciprian Porumbescu 196.50
5 Str.Closca 90.20
6 Str.Crisan 86.90
7 Str.Dacia 83.74
8 Str.Decebal 1 1986.20
9 Str.Decebal 2 2172.04
10 Str.George Enescu 172.40
11 Str.Gheorghe Doja 431.00
12 Str.Horia 125.10
13 Str.I.C.Frimu 358.30
14 Str.Ioan Luca Caragiale 321.70
15 Str.Kogalniceanu 422.40
16 Str.Micsunelelor 257.00
17 Str.Mihai Viteazu 224.70
18 Str.Nicolae Grigorescu 210.20
19 Str.Nicolae Iorga 956.50
20 Str.Nucilor 364.70
21 Str.Nucului 128.10
22 Str.Rozelor 226.80
23 Str.Stadion 324.60
24 Str.Stefan cel Mare 210.60
25 Str.Traian 222.90
26 Str.1 164.00
27 Str.9 Mai(Nicolae Iorga) 189.70
Total Negresti 11002.73

 

PARPANIȚA

Nr. crt Denumire strada Lungime [m] /
Diametru  [mm]  
Dn 250
1 Str.1 1748.85
2 Str.2 198.68
3 Str.3 152.90
4 Str.4 17.24
5 Str.5 1170.40
6 Str.6 76.30
7 Str.7 204.35
8 Str.8 511.00
9 Str.9 130.70
10 Str.10 388.60
Total Parpanita 4.599.02 m