Amenzi de 200.000 de lei în centrele sociale din județul Vaslui. Probleme mari în timpul controalelor, anunță prefectul Daniel Onofrei

0
534


În perioada 10-14 iulie 2023, în județul Vaslui, au avut loc controale în centrele sociale prin intermediul Comisiilor Mixte constituite prin ordinul prefectului județului Vaslui, dl. Daniel Onofrei. Aceste comisii, formate din reprezentanți ai mai multor instituții, inclusiv DSP, ITM, CJPC, DSVSA, AJPIS, ISU și IPJ, au verificat și monitorizat un total de 54 de centre rezidențiale din județ.Din acestea, 47 sunt deținute de instituții publice, iar 7 sunt deținute de entități private. Controalele au vizat centrele sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, copiilor din sistemul de protecție social și persoanelor vârstnice.

Scopul principal al acestor controale a fost asigurarea respectării tuturor normelor și reglementărilor în vigoare în aceste instituții, pentru a se asigura un mediu sigur și adecvat pentru toți rezidenții.

Reprezentanții instituțiilor au examinat aspecte legate de igienă, sănătate, securitate, alimentație și respectarea drepturilor rezidenților. Comisiile mixte au analizat condițiile de cazare, serviciile medicale și sociale oferite, respectarea protocoalelor și procedurilor de lucru, precum și conformitatea cu normele de siguranță și protecția muncii.

Rezultatele verificărilor efectuate în centrele sociale au fost centralizate și integrate de către Instituția Prefectului Județului Vaslui.

În urma finalizării controalelor celor 54 de centre din județul Vaslui, au fost impuse 729 de sancțiuni contravenționale, constând în avertismente și amenzi. Valoarea totală a amenzilor aplicate pe întreaga perioadă de control a fost de 190,6 mii lei.

În plus, s-au impus și alte măsuri care revin centrelor rezidențiale, stabilindu-se termene pentru realizarea acestora. Ulterior, vor fi efectuate noi verificări pentru a evalua îndeplinirea acestor măsuri și pentru a remedia eventualele deficiențe identificate.

Astfel, se asigură monitorizarea continuă și îmbunătățirea condițiilor și serviciilor oferite rezidenților din centrele sociale.

În urma realizării acestor controale s-au constata urmatoarele deficiențe:

-Functionează fara autorizatie de securitate la incendiu (ISU)

-Angajatorul nu păstrează la locul de muncă o copie a contractelor de muncă pentru fiecare salariat care prestează activitate în acel loc (ITM)

-Nu au fost prezentate documentele în domeniul securitate și sănătate în muncă: fișe de aptitudini pentru tot personalul, verificare instalații electrice, verificare centrale termice, verificare gase naturale – (ITM)

-lipsa instruirii personalului cu modul de utilizare a substantelor biocide (DSP)
-programul de igienizare este incomplet (DSP)

-mobilierul și agregatele frigorifice sunt uzate; (DSP)
-meniurile zilnice nu sunt avizate de un medic nutritionist sau asistent dietetician; (DSP)
-Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor medicale periculoase rezultate din actvitatea medicală
-Nerespectarea conditiilor de păstrare a alimentelor sau depozitarea necorescunzatoare a acestora (DSVSA)