ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE

0
318


ROMÂNIAJUDEŢUL VASLUI

MUNICIPIUL BÂRLAD

Nr. 36479 /18.08.2023

 

ANUNŢ LICITAŢIE ÎNCHIRIERE

 

  1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL: 

Municipiul Bârlad, cod fiscal 4539912, cu sediul în Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, jud. Vaslui, tel: 0235/411760, fax: 0235/416867, e-mail  autorizare@primariabarlad.ro.

  1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII

31 terenuri intravilane aparţinând domeniului privat al Municipiului Bârlad, astfel:

-teren in suprafata de  500 mp.situat in Barlad, b-dul. Republicii nr. 279A, judetul Vaslui;

-teren in suprafata de 5 mp.situat in Barlad, str. Siret nr. 5, bl. D5, sc. A, ap.3, parter , judetul Vaslui;

-teren in suprafata de 8 mp.situat in Barlad, b-dul. Republicii, nr. 237, Bl. C1, Sc. B, Ap. 23, parter , judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 8 mp.situat in Barlad, b-dul. Republicii, nr. 237 Bl. C1, Sc. B, Ap. 2, parter , judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 4,5 mp.situat in Barlad, b-dul. Republicii, nr. 280 Bl. A, Sc. A, Ap. 1, parter , judetul Vaslui;

-teren in suprafata de 3,5 mp.situat in Barlad, str. Lirei, nr. 38, Bl. E5, sc. B, ap. 18, parter, judetul Vaslui;

-teren in suprafata de 3,9 mp.situat in Barlad, str.Col. Simionescu Sava, nr. 35, Bl. D5, sc. A, ap. 1, parter, judetul Vaslui;

-teren in suprafata de 151 mp.situat in Barlad, str. Toma Chiricuta  lot 9 , judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 147 mp.situat in Barlad, str. Toma Chiricuta  lot 10 , judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 161 mp.situat in Barlad, str. Toma Chiricuta  lot 7 , judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 19 mp.situat in Barlad, str.  Col. Simionescu Sava, nr. 35, Bl. D5, ap. 42, parter, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 14 mp.situat in Barlad, str. Nicolae Tonitza nr.4, bl.B12, sc.A, ap.5, parter, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 4 mp.situat in Barlad, str. Episcop Antonovici nr.14, bl.O5, sc.A, ap.2 , parter, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 8,8 mp.situat in Barlad, b-dul Republicii nr.100, bl.M6, sc.C, ap.43, parter, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 3 mp.situat in Barlad, str. Vasile Parvan nr.17, bl.D17, ap.43, parter, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 183 mp.situat in Barlad, str. Cerblui nr.183, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 1 mp situat in Barlad, str. Palermo nr.A, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 1 mp situat in Barlad, str. Republicii (parcare), judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 1 mp situat in Barlad, Bariera Puiesti colt str. 1 Decembrie, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de.6,5 mp situat in Barlad, str. Republicii nr.231, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 8,7 mp situat in Barlad, str. M. Kogalniceanu nr.2, bl.B, sc.C, ap.27, parter, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 3,3 mp situat in Barlad, str. Lirei nr.34, bl.E3, sc.B, ap.19, parter, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 4,2 mp situat in Barlad, str. Lirei nr.51, bl.F1, sc.B, ap.22, parter, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 54 mp situat in Barlad, str. Arhimede nr.84, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 5,6 mp situat in Barlad, str. Aleea Parc nr. 19, bl G2, sc.A, ap.2, parter, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 4,8 mp situat in Barlad, str. Aleea Parc nr. 19, bl G3, sc.A, ap.3, parter, judetul Vaslui;

-teren in suprafata de 4 mp.situat in Barlad, str. Siret nr. 2, bl. B, ap.21, parter , judetul Vaslui;

-teren in suprafata de 5 mp.situat in Barlad, str. Siret nr. 2, bl. B, ap.21, parter , judetul Vaslui;

-teren in suprafata de 4,5 mp situat in Barlad, str. Lirei nr.34, bl.E3, sc.C, ap.37, parter, judetul Vaslui;

-teren in suprafata de 5 mp situat in Barlad, str. Dragos voda nr. 60, bl.C1, sc.A, ap.3, parter, judetul Vaslui;

– teren in suprafata de 4 mp situat in Barlad, str. Episcop Antonovici nr.14, bl.O5, sc.A, ap.2, parter, judetul Vaslui,

 

-2-

conform caietelor de sarcini din HCLM Bârlad nr. 89/31.03.2022, 337/30.09.2022, 217/28.06.2022, 458/21.12.2022, 95/29.03/2023, 97/29.03.2023, 157/31.05.2023  si temeiului legal O.U.G. 57/2019.

  1. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE: se regăsesc în caietele de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,  Ghiseul Unic, parter, camera 12.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui – Compartimentul  Contracte, Licitatii  Autorizare Agenti Economici Evidenta si Gestionarea Patrimoniului, Banca de date si Registrul Agricol, parter, camera 12.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 20 lei/exemplar, se achită numerar la casieria instituţiei, sau cu OP în contul RO94TREZ65721360250XXXXX deschis la Trezoreria Bârlad, cod fiscal 4539912.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 05.09.2023, ora 1600.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 13.09.2023 ora 1400.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui, cam.10- Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.09.2023 ora 1000, Municipiul Bârlad, str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr.53, cod 730171, tel./fax 0235/311582, Municipiul Vaslui, jud. Vaslui, e-mail tr-vaslui@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:21.08.2023.

 

 

PRIMAR,                                                                     SECRETAR GENERAL,