ANUNȚ PUBLIC SIDU ETAPA2 APM

0
3018
Anunț public

“UAT Municipiul Bârlad, titular al planului: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bârlad, judetul Vaslui 2021-2027, revizia 2, anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a planului în procedura evaluării de mediu, în vederea obținerii Avizului de mediu: planul nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată. Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la sediul APM Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, (fax: 0235361842, email: office@apmvs.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ”.

PRIMAR

Av. Dumitru Boroș