Goscom Vaslui începe lucrările de combatere a țânțarilor. Măsuri de prim-ajutor, în cazul în care inhalați insecticid

0
316


Începănd cu 2 aprilie, operatorul de gospodărire comunală S.C. GOSCOM VASLUI S.A. demarează lucrările de combatere a larvelor de țânțari, între orele 9.00 și 16.00.
Zonele de aplicare a tratamentului includ: malurile lacurilor, râurilor, pârâurilor și canalelor principale de desecare de pe aria administrativă a UAT Municipiul Vaslui.
În cazul acestor lucrări se va utiliza VECTOBAC WG – larvicid, produs avizat de Comisia Naționala pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății, nr. aviz RO/2017/0202/MRA/FR-2015-0038.
SC GOSCOM VASLUI SA desfășoară activitatea în baza Autorizației Sanitar-Veterinare nr. 111 din 25.07.2012.
MĂSURI DE PRIM – AJUTOR pentru VECTOBAG WG:
Ca indicații generale, atunci când simptomele persistă sau în toate cazurile în care există cel mai mic dubiu, trebuie consultat un medic.
În cazul în care substanța intră în contact cu ochii, se vor spăla bine cu multă apă, inclusiv sub pleoape. Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un specialist.
Dacă insecticidul intră în contact cu pielea, se vor scoate imediat toate hainele contaminate și se vor spăla înainte de refolosire. Pielea se va spăla imediat cu multă apă.
În caz de inhalare, se va ieși la aer curat. Atunci când simptomele persistă sau în toate cazurile în care există cel mai mic dubiu, trebuie consultat un medic.
În caz de ingerare, se va clăti gura. Niciodată nu se va încerca să se forțeze o persoană inconștientă să înghită. NU se va induce stare de vomă. În caz de înghițire se va consulta imediat un medic.
Tratament: Nu există antidot specific. Se combat simptomele.