Anunț vânzare bunuri mobile Star Master SRL, LD Expert Grup IPURL

0
1763
LD EXPERT GRUP IPURL, lichidator judiciar al debitoarei Star Master SRL, societate în faliment, dosar nr. 540/89/2019 pe rolul Tribunalului Vaslui, în temeiul dispoziţiilor Legii 85/2014, vinde prin licitatie publică, în bloc următoarele bunuri :

  • Bunuri mobile:

Pret 244.700 lei

Licitaţiile vor avea loc la data de 09.08.2023 si 16.08.2023 orele 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iași, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap.12, jud. Iași putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine:

  • cerere de participare la licitatie;
  • dovada achitării taxei de participare de 6%  din pretul de pornire al licitatiei;
  • dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al licitaţiei;
  • dovada achitării caietului de sarcini – 3% din prețul de pornire al licitației ;
  • actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.

Cauțiunea se va achita în contul de lichidare al societatii. Cererile de participare se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu o zi înainte de ziua licitaţiei, orele 11.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, respectiv 5 zile pentru bunurile mobile, de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înaintea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar –  telefon:  0232.235.508.

 Lichidator judiciar

 LD EXPERT GRUP IPURL