ANUNȚ DE MEDIU

0
535

“Parteneriatul UAT comuna Cozmești, UAT comuna Oșești, UAT comuna Delești anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare sistem de distribuție inteligent a gazelor naturale în comunele Oșești, Delești și Cozmești, județul Vaslui”, propus a fi amplasat în județul Vaslui, comuna Cozmești, satele Hordilești, Fâstâci, Cozmești, Bălești; comuna Delești, satele Delești, Răduiești, Albești, Mânăstirea, Fundătura, Hârșova; comuna Oșești, satele Oșești, Buda, Pădureni – în intravilan și extravilan și comuna Ștefan cel Mare – în extravilan.  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui şi la sediul Consiliului Județean Vaslui din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00-16.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui.