ANUNȚ DE PARTICIPARE TINERET SES. A 3-A

0
581

BIROUL ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI SPORTIVE

 ANUNȚ DE PARTICIPARE

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, judeţul Vaslui, telefon: 0235/310.999, fax: 0235/315.946,  e-mail: pmv@primariavaslui.ro, cod fiscal: 3337532.

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

          În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, de tineret și pentru tineret aprobat prin H.C.L. Municipiul Vaslui nr.55/31.03.2022 și H.C.L. Municipiul Vaslui nr. 12/02.02.2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023.

Perioada de finanțare: anul 2023.

Suma totală alocată de la bugetul local pentru domeniul Tineret a fost de 150.000 de lei.

Suma rămasă după a doua sesiune şi care se alocă în întregime în sesiunea a treia pentru domeniul Tineret este de 56.560 lei.

Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități  nonprofit de interes general, de tineret și pentru tineret.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante: www.primariavaslui.ro, sau se poate procura de la sediul Municipiului Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Vaslui.

Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect este: 11.08.2023, ora 14.00, la Registratura Municipiului Vaslui, municipiul Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Vaslui.

Conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, din motive de urgență, Municipiul Vaslui, are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, în caz contrar ar cauza prejudicii autorității finanțatoare.

Motivul reducerii termenului prevăzut la alin. (1) este interesul legitim al Municipiului Vaslui de a favoriza implementarea cât mai multor proiecte de tineret până în luna septembrie 2023, ceea ce ar putea constitui un argument cu greutate în acordarea Municipiului Vaslui a titlului de Capitală a Tineretului din România 2025, competiţie în care suntem înscrişi.

Perioada în care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 16.08.2023 – 18.08.2023.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI –a, Nr. 138       din data de 26.07.2023.