ANUNȚ ÎNCADRARE – COMUNA STĂNILESTI

0
895COMUNA STĂNILEȘTI,  titular al proiectului „Aducțiune apă în localitatea Chersăcosu și înființare sistem de canalizare în localitățile Chersăcosu și Pogănești, comuna Stănilești, județul Vaslui”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Aducțiune apă în localitatea Chersăcosu și înființare sistem de canalizare în localitățile Chersăcosu și Pogănești, comuna Stănilești, județul Vaslui” propus a fiamplasat în județul Vaslui, comuna Stănilești, satele Chersăcosu și Pogănești și municipiul Huși – în intravilan și extravilan. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vasluihttps://vasluianul.ro/wp-content/uploads/2024/04/ciupi-jpg.webp